Vážení zákazníci, máme pre vás dôležitú správu. 

Používate tlačiarne EFox alebo pokladnicu Euro ako eKasa tlačiarne?

Spolu s aplikáciou zaokrúhľovania na pokladniciach Euro a tlačiarňach EFox, sa nám množia vaše dopyty najme na spojenie počítač (tablet) s aplikačným programovým vybavením a pokladnicou Euro v režime fiškálnej tlačiarne alebo tlačiarňou EFox.
Vaše dopyty sa týkajú nezrovnalostí a chýb pri zaokrúhľovaní vyznačené na účtenke pre zákazníka tlačiarňou.

Informovali ste nás, že je všeobecne rozšírený názor, že je postačujúce, ak zaokrúhľovanie vykonáva programové vybavenie a tlačiareň v tomto prípade nemusí byť vybavená funkcionalitou zaokrúhľovania.
Po preskúmaní tohto procesu sme dospeli k názoru, že čisto softvérové riešenie zaokrúhľovania je veľmi ťažko realizovateľné, resp. iba za nejakých veľmi špecifických podmienok.

Uvedieme príklad:

Potrebujeme ošetriť doklad, kde je cena nákupu 12,92€ bez toho, aby zariadenie podporovalo zaokrúhlenie.
Zo zákona máme povinnosť dodržať:

  • celú sumu na doklade (kvôli daniam) 12,92€
  • zaokrúhlenú platbu 12,90€
  • bez doplatku 0,02€
  • s riadkom Zaokrúhlenie -0,02€ na účtenke


Sme toho názoru, že pre splnenie požiadaviek zákona potrebné používať tlačiareň vybavenú funkcionalitou zaokrúhľovania!

V prípade ďalších otázok alebo nejasností kontaktujte svojho dodávateľa, servisnú organizáciu, alebo dílera. 

 

KOMPLEXNÉ POKLADNIČNÉ RIEŠENIA A PLATOBNÉ TERMINÁLY

Využite SMART ekasa riešenia od FiskalPRO alebo klasické a adnroidové ekasa pokladnice od Elcomu do vašej prevádzky.

Pokladničné riešenie FiskalPRO

Android pokladničný dotykový systém s integrovaným platobným terminálom, s funkciou zákazníckeho displeja a eKasa tlačiarňou účteniek.

Čítaj ďalej qxio-ios-arrow-thin-right

Platobné terminály

Platobný terminál za výhodných podmienok s najnižsími poplatkami za platby kartou. Možnosť platby aj elektronickými stravenkami.

Čítaj ďalej qxio-ios-arrow-thin-right

TP-LINK - zariadenia pre dátovú sieť.

Čítaj ďalej qxio-ios-arrow-thin-right

Pokladničné riešenie Elcom

Čítaj ďalej qxio-ios-arrow-thin-right

Mobilné riešenia eKasa a mobilný čašník FiskalPRO.

Mobilný predajca alebo obsluha v gastro prevádzke - v 1 zariadení možná obsluha zákazníkov platby kartou alebo hotovosťou.
Čítaj ďalej qxio-ios-arrow-thin-right