Pokladnice FiskalPRO

To všetko za cenu bežnej pokladnice, s výhodnými poplat-kami za platby kartou.

Riešenie pre ekasa v súlade s novou  legislatívou.

Integrovaný  platobný terminál, 1D/2D skener kódov, GPS a dlhá výdrž batérie. Pripojenie k internetu je možné pomocou WiFi, 4G (SIM karta dodávaná v cene zariadenia*). Riešenie vhodné pre pevné prevádzky i mobilný predaj.

Pokladnica FiskalPRO A8

Android dotyková registračná pokladnica s pla-tobným terminálom, integrovanou čítačkou čiaro-vých kódov a množstvom užitočných funkcií.

SIM kartaSIM

Android aplikácia

Dátové úložisko

FiskalPRO Mobile

Android aplikácia s množstvom funkcií pre predaj tovaru, služieb i špecializované pre gastro segment. 

V cene zariadenia je:

·    Evidencia pokladníkov

· Rýchle voľby, skupiny a podskupiny predajných položiek

·    Rýchle účtovanie pomocou kódov tovarov

·    Čítanie čiarových a QR kódov

· Kombinované platby (hotovosť/platobná karta / poukážka)

·    Špeciálne funkcie pre gastro prevádzky

o Parkovanie účtov na stoly (rozdelenie na podúčty)

o  Rozdelenie stolov podľa skupín (miestností)

o  Tlač objednávky na tlačiarni v kuchyni/bare

o  Rozúčtovanie položiek dokladu

o  Zdieľanie parkovaných účtov medzi čašníkmi

· Automatický prenos čiastky pri platbe kartou do platobného terminálu

·    Akceptácia elektronických straveniek

·    Správa a nastavenie cez Cloud FiskalPRO

· Vzájomná komunikácia a prepojenie viacerých zariadení/aplikácií v jednej prevádzke

·  Rôzne doplnkové príslušenstvo (otočný stojan, kožené puzdro na opasok, dokovacia stanica s dobíjaním)

  FUNKCIE

Termo tlačiareň

Platobný terminál

Integrovaný skener

    barcode.jpg

Veľká bateria

card pay.jpg


Dotykové ovládanie

   touch.jpg


Cloud FiskalPRO 

je neoddeliteľnou súčasťou nášho riešenia, vďaka ktorému máte kedykoľvek online prehľad o vašej prevádzke a to z akéhokoľvek zariadenia bez ohľadu na jeho platformu. Stačí vám len internetový prehliadač. Všetky nastavenia robíte pohodlne v Cloude, odkiaľ sa online dostávajú do pokladne.

·   Dostupný ku všetkým rie-šeniam FiskalPRO!

·     Správa a riadenie zariadení (pokladnice, platobné ter-minály, fiskálne tlačiarne)

·    Jednoduchá správa tova-rových položiek

·   Tvorba cenníkov a ich pri-radenie k pokladnici

·  Správa zliav, zákazníkov, akcií a cien

·   Evidencia a nastavenie stolov, miestností, poklad-níkov a platieb

·   Predajné štatistiky s voľ-bou za obdobie a zaria-denie / prevádzku podľa tovaru jednotlivo a kumu-lovane

·   Záloha pokladničných do-kladov, elektronického žurnálu, uzávierok a po-tvrdení o platbe kartou

·     Možnosť aktivácie sklado-vého systému a ďalších špeciálnych funkcií 

·   Možnosť prepojenia na rôz-ne skladové a účtovné systémy


Máte veľa položiek? Využite čítačku čiarových kódov.

Ak ste zvyknutý na číselné kódy položiek – účtujete tak ako doteraz.

Záloha pokladničných dokla-dov, elektronického žurnálu, uzávierok a potvrdení o platbe kartou.

Ak ste zvyknutý na mobil-né aplikácie nie je pre vás nič jednoduchšie.

Dotykové pokladničné zostavy s platob-ným terminálom a fiškálnou tlačiarňou.

FiskalPRO ORANGE

Komplexné pokladničné riešenie s profesionálnou Android aplikáciou FiskalPRO Mobile vhodné pre pevné prevádzky, predaj tovaru, služieb aj gastro segment. Uchytenie tabletu a platobného terminálu s fiškálnou tlačiarňou v kompaktnom, masívnom a stabilnom stojane. Možnosť pripojenia externých zariadení / periférií (skener čiarových kódov, peňažná zásuvka, digitálna váha).

Súčasť zostav
  • FiskalPRO Mobile - pokladničná aplikácia s mnohými funkciami vrátane špeciálnych funkcií pre gastro segment V CENE ZARIADENIA

  • FiskalPRO ORANGE

    • Dotykový Android tablet 10" a kovový stojan BASIC 

  • FiskalPRO GREEN

    • Dotykový Android tablet 12" a kovový stojan TWIN 

  • FiskalPRO VX 520 ETH - Fiskálna tlačiareň, platobný terminál a zákaznícky displej v jednom

  • Správa a nastavenie zariadení a aplikácie cez Cloud FiskalPRO