Notice: Undefined index: mini in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 457

Notice: Undefined index: mobile in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 457

Notice: Undefined index: large_desktop in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 483

Notice: Undefined index: desktop in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 484

Notice: Undefined index: tablet in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 485

Notice: Undefined index: mobile in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 486

Notice: Undefined index: mini in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 487

Pruduktový rad Euro-150/o ekasa:

  • Euro-150/oTE Flexy (2000PLU, 20DPT)
  • Euro-150/oTE Flexy s batériou (2000PLU, 20DPT)
  • Euro-150/oTE Flexy Plus (10000PLU, 20DPT)

Pokladnica má zákaznícky displej a používa 57mm pa-pierovú pásku. Euro-150TE Flexy Plus nepodporuje externý displej a sieťovú kartu, voliteľne je rozšíriteľná až na 23000PLU.

Produktový rad Euro-50/o ekasa:

  • Euro-50/o Cash (10PLU, 2DPT)
  • Euro-50/o SMART (100PLU, 20DPT)
  • Euro-50/o MEDI (100PLU, 20DPT)
  • Euro-50/oTE Mini (2000PLU, 20DPT)

Pokladnica má zákaznícky displej, batériu, konfigurova-teľná je cez PC; 57mm papierová páska.


Notice: Undefined index: mini in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 457

Notice: Undefined index: mobile in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 457

Notice: Undefined index: large_desktop in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 483

Notice: Undefined index: desktop in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 484

Notice: Undefined index: tablet in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 485

Notice: Undefined index: mobile in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 486

Notice: Undefined index: mini in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 487

Notice: Undefined index: desktop in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 457

Notice: Undefined index: large_desktop in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 457

Notice: Undefined index: mini in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 457

Notice: Undefined index: mobile in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 457

Notice: Undefined index: tablet in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 457

Notice: Undefined index: large_desktop in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 483

Notice: Undefined index: desktop in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 484

Notice: Undefined index: tablet in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 485

Notice: Undefined index: mobile in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 486

Notice: Undefined index: mini in /www/p/r/u6759/public_html/_sub/portal/libraries/quix/src/View/Engines/TwigEngine.php on line 487