Podľa zákon 18/1996 Z. z. o cenách a jeho novelizácii o centovom zaokrúhľovaní, je potrebné od 1. 7. 2022 bez výhradne dodržiavať. Celková cena  bločku z pokladnice hradená v hotovosti, musí byť zaokrúhlená na 5 centov smerom hore, resp. dole podľa zákona. K tomuto naplneniu zákona je potrebné si zakúpiť upgrade pokladnice.

Ohľadom bližších informácií nás môžete kontaktovať TU.

Kontakt
Pro POPULO, spol. s r.o.
Nemocničná 206/2
968 01  Nová Baňa
Slovenská republika
Tel.: +421 905 500084
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.