Vážení zákazníci, máme pre vás dôležitú správu. 

Používate tlačiarne EFox alebo pokladnicu Euro ako eKasa tlačiarne?

Spolu s aplikáciou zaokrúhľovania na pokladniciach Euro a tlačiarňach EFox, sa nám množia vaše dopyty najme na spojenie počítač (tablet) s aplikačným programovým vybavením a pokladnicou Euro v režime fiškálnej tlačiarne alebo tlačiarňou EFox.
Vaše dopyty sa týkajú nezrovnalostí a chýb pri zaokrúhľovaní vyznačené na účtenke pre zákazníka tlačiarňou.

Informovali ste nás, že je všeobecne rozšírený názor, že je postačujúce, ak zaokrúhľovanie vykonáva programové vybavenie a tlačiareň v tomto prípade nemusí byť vybavená funkcionalitou zaokrúhľovania.
Po preskúmaní tohto procesu sme dospeli k názoru, že čisto softvérové riešenie zaokrúhľovania je veľmi ťažko realizovateľné, resp. iba za nejakých veľmi špecifických podmienok.

Uvedieme príklad:

Potrebujeme ošetriť doklad, kde je cena nákupu 12,92€ bez toho, aby zariadenie podporovalo zaokrúhlenie.
Zo zákona máme povinnosť dodržať:

  • celú sumu na doklade (kvôli daniam) 12,92€
  • zaokrúhlenú platbu 12,90€
  • bez doplatku 0,02€
  • s riadkom Zaokrúhlenie -0,02€ na účtenke


Sme toho názoru, že pre splnenie požiadaviek zákona potrebné používať tlačiareň vybavenú funkcionalitou zaokrúhľovania!

V prípade ďalších otázok alebo nejasností kontaktujte svojho dodávateľa, servisnú organizáciu, alebo dílera. 

 

Kontakt
Pro POPULO, spol. s r.o.
Nemocničná 206/2
968 01  Nová Baňa
Slovenská republika
Tel.: +421 905 500084
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.